วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

บางครั้ง ฮีโร่หรือยอดมนุษย์ ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผ้าคลุก ใส่หน้ากาก หรือมีอิทธิฤทธิ์อะไรมากมาย เพียงแค่มีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นก็สามารถเป็นฮีโร่ได้แล้ว เหมือนอย่างเรื่องราวของ 2 สามี ภ ร ร ย า ที่ได้เปิดบ้านรับเลี้ยงผู้สูงอายุ ในนามของบ้านศิริวัฒนธรรม บ้านที่รับอุปการะผู้สูงอายุไร้ญาติมาดูแล กว่า 3O ชีวิต มานานถึง 1O ปี โดยบ้านนี้อยู่ในความดูแลของ “คุณนารี นีสันเทียะ” อายุ 38 ปี และ “คุณกล้า ศิริวัฒนธรรม” อายุ 3O ปี เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ คุณกล้า ได้เล่าว่า ในอดีตนั้น คุณนารี ซึ่งเป็น ภ ร ร ย า มีอาชีwรับจ้างดูแลคน ป่ ว ย ที่ รพ. ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

โดยคิดค่าเฝ้าดูแลวันละ 3OO บาท ทำมาเป็นเวลา 4 ปี ส่วนคุณกล้าประกอบอาชีwทำไก่สดส่ง ข า ย ตามตลาด ทั้งนี้คน ป่ ว ย ที่ ภ ร ร ย า ไปดูแลแต่ละรายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเมื่อดูแลไปนานวันญาติคน ป่ ว ย ก็หายไปและไม่มาเยี่ยมอีกเลย เมื่อไม่ได้รับค่าจ้าง และคน ป่ ว ย เองก็ไม่มีใครดูแล ด้วยความสงสารจึงได้มาปรึกษาว่า จะนำมาดูแลเองที่บ้าน โดยได้ประสานกับทาง รพ. ดำเนินสะดวก

เนื่องจากเกรงว่าจะมีญาติมาติดต่อก็จะได้ติดตามไปรับผู้ ป่ ว ย ได้ที่บ้าน

โดยเริ่มแรกก็ลงทุนซื้อเตียงนอนให้เพียงแค่ไม่กี่คน ต่อมามีคนทราบข่าวว่ามีสถานที่รับดูแลคน ป่ ว ย ที่เป็นผู้สูงอายุ จึงมีคนนำมาให้ดูแลเพิ่มอีก

บางรายที่นำมาให้ช่วยดูแล เมื่อมีอาการดีขึ้นก็จะมารับกลับไป ซึ่งจะหมุนเวียนมาอย่างนี้ แต่ก็จะมีบางรายที่ในช่วงแรก ญาติก็จะมาเยี่ยมเยียนและส่งข้าวของและ เ งิ น ทองให้บ้าง ต่อมาก็หายเงียบไปเลย

“คุณนารี นีสันเทียะ” และ “คุณกล้า ศิริวัฒนธรรม”

แม้ว่าจะมีหลายท่านที่ได้จากไปอย่างสงบบ้างแล้ว แต่ก็ไม่มีญาติมาติดต่อ จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า 1O กว่าปีแล้ว ที่ทำหน้าที่ดูแลบุคคลเหล่านี้มา ทำให้ต้องเลิกอาชีwทำไก่สดส่ง ข า ย และมาช่วย ภ ร ร ย า ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้

โดยทุกวันนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มเกือบ 33 คนแล้ว แม้ว่าจะมีญาติของบุคคลเหล่านี้ที่คอยส่งเสียให้บ้างเหมือนกัน แต่ก็ไม่เพียงwอต่อค่า อ า ห า ร ค่าอุปกรณ์ในการดูแล เนื่องจากหลายคนช่วยเหลือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องนอนซมอยู่บนเตียง จึงต้องคอยทำความสะอาดให้ตลอด ทั้งนี้ถึงแม้จะเหนื่อยยากลำบากเพียงใด ตนและครอบครอบครัวขออุทิศตนทำงานนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป สำหรับท่านผู้ใจบุญ อยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลตามที่ลงไว้ได้ หรือเพื่อความแน่ใจในความถูกต้อง อยากให้ติดต่อสอบถามที่ facebook บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศิริวัฒนธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

อีกทั้งช่วยเหลือผู้ ป่ ว ย ที่เจ็บ ป่ ว ย ระยะสุดท้ายของชีวิตที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจ

เพื่อให้ผู้ ป่ ว ย ที่ชรามีความรู้สึกมั่นใจ อบอุ่นใจว่าไม่ถูกสังคมไทยทอดทิ้งและอยากเป็นคนต้นแบบ ที่มีแบบอย่างให้สังคมรับทราบและปฏิบัติตาม

โดยเน้นชีวิตที่มีคุณค่า แต่เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หรือ อบต.ได้ติดต่อที่จะนำผู้สูงอายุมาให้ดูแลมากยิ่งขึ้น ส่วนทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย