วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศฉบับ 2 หยก พ้นสภาพ นร.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2566 มีรายงานว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกประกาศฉบับที่ 2 โดยยืนยันว่า หยก เยาวชนอายุ 15 ปี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่มีสภาพนักเรียนของโรงเรียนแล้ว

โดยประกาศทางโรงเรียน ระบุใจความว่า หยก ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการมอบตัว ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง อันเป็นเงื่อนไขสำคัญตามระเบียบ

สิทธิในการศึกษายังมีหน่วยงานการศึกษาอื่นดูแลการเรียนต่อให้เหมาะตามความต้องการได้ พร้อมกันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน และ ครู รวมถึงอาคารทรัพย์สินอื่น ๆ ในโรงเรียน

โรงเรียน จำเป็นต้องดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมลงลายเซ็นประกาศ น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ