วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีตำแหน่งประธานสภาฯ ที่ทั้งพรรคพท.และพรรคก้าวไกล (ก.ก.) มีความประสงค์ในตำแหน่งดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคพท.ยืนยันหลักการเดิมมาโดยตลอด ว่าเมื่อพรรคก.ก.ได้ประมุขฝ่ายบริหารแล้ว พรรคพท.ควรได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพรรค

พรรคพท.จึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพรรคต่อกรณีประธานสภาฯ ดังนี้

1.เราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับ 1 จะทำหน้าที่ประธานสภาฯ

2.เนื่องจากพรรคอันดับ 1 และ 2 มีจำนวนใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาฯ ทั้ง 2 คน จึงควรเป็นคนของพรรคลำดับ 2

3.รายละเอียดการประสานงานต่างๆ จะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยตัวแทนของ 2 พรรคควรหารือกัน อย่างไรก็ตาม ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรอง ส.ส.อย่างเป็นทางการก่อน ตัวแทนของ 2 พรรคการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไป