วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่บริเวณทุ่งนา บ้านหนองเหลือง ม.2 ต.กุดผึ้ง ของนางยุพรัตน์ ทุมวัน อายุ 35 ปี ได้มีการค้นพบ “วัตถุประหลาด” ภายหลังจากที่นายนายทนง ทุมวัน อายุ 45 ปีใช้รถแบคโฮขุดดินเพื่อปรับพื้นที่นา เนื้อที่ 23 ไร่

โดยขณะที่ขุดลงไปที่ความลึกประมาณ1.60 เมตร จากระดับผิวดิน ชาวบ้านก็ได้พบกับ “ก้อนหิน” จำนวนกว่า 4ก้อน ซึ่งก้อนสุดท้ายมีลักษณะใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุด จึงรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ

ทั้งนี้ในเวลาต่อมา นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางลงพื้นที่และพบว่า หินก้อนดังกล่าวมีลักษณะเหมือนหลักกเสมาโบราณ มีรูปร่างเป็นแท่งหิน ที่พื้นผิวยังมีร่องรอยการแกะตัวอักษรคล้ายภาษาขอมโบราณ รูปร่างคล้ายธรรมจักร

โดยคาดว่าน่าจะอยู่ในสมัยยุคทวารวดี ซึ่งมีอายุก่อนสมัยพระไชยเชษฐาธิราช อายุประมาณ 500-1,000 ปี และเตรียมจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพ็ญสว่างบ้านหนองเหลือง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรอการตรวจสอบที่ชัดเจน