วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพจโบรารณนานมาโพสต์ข้อความ ระบุว่า ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรม ของ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุ ๑๐๑ ปี, . ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๓, ว.ป.ร.๒ ราชสกุลเดิม อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

และเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เป็นธิดาคนเล็กของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา เกิดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๖๕

ท่านผู้หญิงทัศนีย์เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี ๒๔๙๘ โดยถวายการสอนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกับพระสหายเจ็ดคน ซึ่งท่านผู้หญิงทัศนีย์เป็นพระอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน ต่อมาท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

เมื่อคราวโรงเรียนจิตรลดาครบรอบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน พระราชทานสัมภาษณ์ถึงครูทัศนีย์ พระอาจารย์ในขณะทรงเข้ารับการศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ความตอนหนึ่งว่า ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์

คืนวานนี้ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ ๑๐๑ ปี ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

เรียบเรียง มุมข่าว