วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันนี้แล้ว สำหรับวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ก.ค.2566 วันนี้ทีมงานจะพาส่องสถิติย้อนหลัง 20 ปี ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 981417

เลขท้าย 2 ตัว 61

เลขหน้า 3 ตัว 287 242

เลขท้าย 3 ตัว 002 542

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 713517

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 073 794

เลขท้าย 3 ตัว 414 511

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 347258

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 095 362

เลขท้าย 3 ตัว 093 307

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 943647

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 239 375

เลขท้าย 3 ตัว 006 864

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 963623

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 217 429

เลขท้าย 3 ตัว 210 901

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 112360

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 226 489

เลขท้าย 3 ตัว 005 688

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 082460

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 173 302

เลขท้าย 3 ตัว 169 609

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 759049

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 565 567

เลขท้าย 3 ตัว 081 814

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 387477

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 271 441

เลขท้าย 3 ตัว 123 864

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 646905

เลขท้าย 2 ตัว 51

เลขหน้า 3 ตัว 284 903

เลขท้าย 3 ตัว 075 904

วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 915900

เลขท้าย 2 ตัว : 60

เลขท้าย 3 ตัว : 715 656 530 611

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

รางวัลที่ 1 : 622953

เลขท้าย 2 ตัว : 51

เลขท้าย 3 ตัว : 390 160 780 463

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

รางวัลที่ 1 : 480239

เลขท้าย 2 ตัว : 68

เลขท้าย 3 ตัว : 893 450 918 961

วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

รางวัลที่ 1 : 207542

เลขท้าย 2 ตัว : 66

เลขท้าย 3 ตัว : 233 107 799 385

วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

รางวัลที่ 1 : 943671

เลขท้าย 2 ตัว : 50

เลขท้าย 3 ตัว : 096 287 490 523

วันที่ 1 กรกฎาคม 2550

รางวัลที่ 1 : 565151

เลขท้าย 2 ตัว : 76

เลขท้าย 3 ตัว : 146 287 638 949

วันที่ 1 กรกฎาคม 2549

รางวัลที่ 1 : 952890

เลขท้าย 2 ตัว : 65

เลขท้าย 3 ตัว : 126 183 017 839

วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

รางวัลที่ 1 : 009554

เลขท้าย 2 ตัว : 87

เลขท้าย 3 ตัว : 798 427 641 244

วันที่ 1 กรกฎาคม 2547

รางวัลที่ 1 : 312471

เลขท้าย 2 ตัว : 66

เลขท้าย 3 ตัว : 313 598 664 261

วันที่ 1 กรกฎาคม 2546

รางวัลที่ 1 : 461414

เลขท้าย 2 ตัว : 91

เลขท้าย 3 ตัว : 151 878 395 282

เรียบเรียง มุมข่าว