วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 10T 1091757

งวดที่ 10ม 0961147

งวดที่ 10ผ 5919407

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 10J 8507307

งวดที่ 10M 4420662

งวดที่ 10I 5122019

งวดที่ 10ว 5687569

งวดที่ 10E 3450342

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 585 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

9000815 6309296 6656557 1698561 5543050

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,170 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

0298294 2087694 1592823 0472126 3916275

7233944 6084500 6176207 8914340 1297939

อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,340 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

0615806 6987001 8765528 6689094 9163302

8832215 9145099 9047254 2015581 5807474

6134961 1575494 0974290 6279294 9548076

1660303 0834441 1655444 1543722 4769424

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,332 อันดับ อันดับละ 400 บาท

376541 686927 เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,284 อันดับ อันดับละ 300 บาท

31876 76107

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 465,150 อันดับ อันดับละ 150 บาท

2860 1698 0108 5762