วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลหลักเมืองปทุมธานีลงประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองปทุมธานี โดยหลังจากจังหวัดปทุมธานีดำเนินการบูรณะศาลหลักเมืองแล้วเสร็จ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มีข้อสั่งการให้จัดพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลหลักเมืองปทุมธานีที่ประดิษฐานชั่วคราวในห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองปทุมธานี

ต่อมาได้มีการเปิดภาพสุดท้ายที่ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนได้เห็นผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ออกงาน คืองานแต่งงานลูกสาวของท่าน ที่หมออนุญาตให้มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ก่อนที่ท่านผู้ว่าฯ จะเสียชีวิตในวันที่ 21 มิ.ย.หลังจากนั้นเพียง 6 วัน