วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 มิ.ย.2566 นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แสง ญาณวโร โดยมีพระเทพวชิรวิมล ฝ่ายธรรมยุต สังกัดวัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ศาลยุติธรรม ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ตลอดทั้ง พระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศกว่า 10,000 คน ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างเนืองแน่น

ต่อมา พระครูสุมนสารคุณ หรือหลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ เป็นประธานจุดเพลิงพระราชทาน จากนั้นพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทำพิธีขอขมากรรม ก่อนเเปิดให้ประชาชนเข้าว่างดอกท่อนไม้จิก อย่างไรก็ตามหลังเสร็จพิธีแล้ว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 จะมีพิธีเก็บอัฐิและถวายภัตตาหารสามหาบ

สำหรับหลวงปู่แสง ญาณวโร ได้ละสังขารอย่างสงบที่วัดป่าดงสว่างธรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 19.13 น. สิริอายุ 98 ปี 75 พรรษา โดยหลวงปู่แสง ญาณวโร เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467 อุปสมบท วันที่ 1 มิถุนายน 2490 ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หลวงปู่แสง ญาณวโร ได้จำพรรษา วิเวกธุดงค์ทั้งในประเทศไทย ลาว และพม่า เป็นศิษย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม หลวงปู่แสง ญาณวโร เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์ ตลอดทั้งสอนธรรมะแก่ศิษยานุศิษย์มาอย่างต่อเนื่อง

เรียบเรียง มุมข่าว