วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียกได้ว่าเป็นนักร้องเสียงคุณภาพและมีเสียงเป็นเอกลักษณ์แค่ได้ยินเสียงก็จำกันได้ สำหรับ หนุ่ม กะลา ที่โลดแล่นอยู่วงการนักร้องมายาวนานหลายปี ตั้งแต่ยุค 90 จนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ำเสียงและคุณภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลง สำหรับหนุ่มกะลา มีบทบาทเป็นผู้บริหาร ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงอีกด้วย จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจของ หนุ่มกะลา หรือชื่อจริงว่า นายณพสิน แสงสุวรรณ เป็นผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงอย่างน้อย 1 แห่ง ดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองบริบูรณ์365 ตั้งอยู่ที่ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จดทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือดำเนินกิจการมาแล้วรวม 8 ปี 6 เดือน โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้านบาท อยู่ในประเภทธุรกิจกิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดงโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการติดต่อประสานงานนักร้อง นักแสดง นายแบบ

โดยกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองบริบูรณ์365 มีด้วยกัน 4 คน ประกอบด้วย หนุ่มกะลา หรือ นายณพสิน แสงสุวรรณ ซึ่งลงหุ้นด้วยจำนวนเงินสด 5 แสนบาท นางสาวเพ็ญชุลี หนูแก้ว ลงหุ้นด้วยจำนวนเงินสด 4.8 แสนบาท นางสาวพนิตตา แสงสุวรรณ ลงหุ้นด้วยจำนวนเงินสด 1 หมื่นบาท และ นางสาวศรุดา สิทธาจารย์ ลงหุ้นด้วยจำนวนเงินสด 1 หมื่นบาท

ส่วนด้านการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองบริบูรณ์365 จากงบการเงินนำส่งปี 2565 พบข้อมูลว่า มีรายได้รวม 14,992,712 บาท รายจ่ายรวม 12,258,761 บาท โดยมีสินทรัพย์รวม 19,830,833 บาท และหนี้สินรวม 5,383,322 บาท โดยผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 2,014,269 บาท

ทั้งนี้หากดูผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี พบข้อมูลด้านการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองบริบูรณ์365 ดังนี้

ปี 2561 กำไรสุทธิ 2,183,468 บาท

ปี 2562 กำไรสุทธิ 2,606,951 บาท

ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,228,375 บาท

ปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 1,637,784 บาท

ปี 2565 กำไรสุทธิ 2,014,269 บาท